Quy trình đăng ký và đăng kiểm xe ở Việt Nam

Bước 1:Chuẩn bị hồ sơ

-Hồ sơ đăng ký:

 • Hóa đơn GTGT bản gốc(Hóa đơn xuất cho khách hàng)
 • Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường xe cơ giới nhập khẩu (bản gốc).
 • Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu( bản gốc)
 • Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng -Đối với xe ô tô lắp ráp trong nước.(bản gốc)
 • bản cà số khung số máy

-Hồ sơ nộp thuế trước bạ

 • Hóa đơn GTGT (Hóa đơn xuất cho khách hàng)-bản sao y
 • Hóa đơn nối từ nhà nhập khẩu đến đại lý-bản sao y
 • Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường xe cơ giới nhập khẩu (bản sao y)
 • Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu( sao y)
 • Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng -Đối với xe ô tô lắp ráp trong nước.(bản sao y)
 • Tờ khai bổ sung hàng hóa(bản sao y)-đối với xe ô tô và rơ mooc nhập khẩu.

-Hồ sơ đăng kiểm :

 • Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường xe cơ giới nhập khẩu (bản sao y)
 • Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu( sao y)
 • Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng -Đối với xe ô tô lắp ráp trong nước.(bản sao y)
 • bản cà số khung và số máy

Bước 2:Nộp thuế (để đăng kí được xe trước tiên chúng ta phải nộp thuế trước bạ tại Chi cục thuế của Huyện,Thành phố theo quy định của nhà nước.)

 • Lấy mẫu tờ khai tại chi cục thuế và khai theo hướng dẫn
 • Đưa toàn bộ hồ sơ để nộp thuế như trên và bộ hồ sơ gốc cho cán bộ chi cục thuế.
 • Sau khi cán bộ chi cục thuế xử lí xong sẽ trả lại bộ hồ sơ gốc và 1 phiếu tờ khai thuế trước bạ đã được duyệt ký và đóng dấu
 • Sau đó chúng ta cầm tờ khai thuế ra ngân hàng để nộp tiền và nhận giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước do Ngân hàng cấp.

Bước 3:Đi đăng kí

 • Cầm toàn bộ hồ sơ đăng kí như trên và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước đên cơ quan đăng kí xe tại Hà Nội thì đến các cơ quan đăng ký xe quận huyện theo quy định.Ở tỉnh lẻ việc đăng ký xe ô tô được tiến hành tại Cơ quan đăng kí xe Thuộc công an Tỉnh.
 • Lấy mẫu tờ khai tại Cơ quan đăng ký xe và khai theo hướng dẫn 
 • Nộp toàn bộ hồ sơ đăng ký đã chuẩn bị cùng Giấy nộp tiền NSNN và tờ khai cho cán bộ đăng ký xe.
 • Đợi gọi vào bấm biển
 • Nhận giấy hẹn và lấy giấy đăng ký gốc (Thông thường thì sau 2 ngày sẽ nhận được giấy đăng ký gốc).

Bước 4:Đăng kiểm xe ô tô

 • Cầm hồ sơ đăng kiểm đến trạm đăng kiểm gần nhất để đăng kiểm xe ô tô
 • Nếu xe mới chưa có đăng ký gốc thì sau khi đăng kiểm xong sẽ nhận Giấy hẹn sau khi có đăng kiểm gốc cầm đăng kiểm gốc đến trạm đăng kiểm để lấy giấy kiểm định gốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ ngay